8.

16804382_1089287204516471_5325024107108166512_o
cre: captured by insossidade@fb

“Vì một vài lí do nào đó, ta đã thực sự tin rằng nếu có thể tự chỉ trích bản thân, những lời chỉ trích ấy sẽ hướng ta tới sự thay đổi. Ta cứ hằng tin rằng nếu ta cay nghiệt, rồi ta sẽ trở nên tốt đẹp; nếu ta ngược đãi bản thân, rồi ta sẽ biết yêu lấy chính ta. Nhưng điều đó chưa từng đúng, dù chỉ một phút giây, rằng tủi thẹn sẽ là con đường dẫn lối tới yêu thương. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến tình yêu đâm chồi, nở hoa.”

cre: theartidote@insta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s